Napelem Balaton
Csökkentse velünk ökológiai lábnyomát!
Napelem Balaton

Új lakossági pályázat

A Kormány 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelete a gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról
A Rendeletben meghatározott feltételekkel 6. § i) pontja szerint: napelemes rendszer telepítésére, cseréjére vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatásként otthon-felújítási támogatás vehető igénybe 2021. január 1-jétől 2022. december 31-ig.

A támogatás mértéke

A támogatás összege a számlával igazolt felújítási költségek 50%-a, de legfeljebb 3 000 000 forint.
A támogatás összegében az anyagköltség, illetve a vállalkozói díj 50-50%-os arányban szerepelhet.

Ki igényelheti a támogatást?

A támogatást a legalább egy gyermeket váró vagy nevelő személy, mint igénylő igényelheti, vagy az azonos lakóhellyel rendelkező házastársak vagy élettársak közösen, együttes igénylőként igényelhetik.
A Kormány 641/2020. (XII. 22.) Korm. rendelete az otthonfelújítási hitel bevezetése érdekében egyes kormányrendeletek módosításáról szól. Két § emelnék ki, melyek a napelem rendszerek telepítésével kapcsolatosak:
7. § Az R2. 7. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki: „(5a) Napelemes rendszer telepítését vagy cseréjét igazoló számla esetén az abban feltüntetett anyagköltség és kapcsolódó vállalkozói díj összesítve nem haladhatja meg a bruttó 450 000 Ft/kWp összeget.”
Az R2. 9. § (3) bekezdése a következő u) ponttal egészül ki: „u) a 6. § i) pontja szerinti esetben 2021. június 30-át követően megkötött villamosenergiavásárlási szerződés, valamint a villamosenergia-kereskedő arra vonatkozó nyilatkozata, hogy a szerződés olyan elszámolást alkalmaz, amelyben az alkalmazott elszámolási időszaktól függetlenül szaldó nem képezhető és a hálózatba betáplált és vételezett villamos energia mennyisége külön-külön kerül megállapításra.”

Hitelprogram felhívás!

Hitelprogram GINOP-8.4.1/A-17
 • Hitel megnevezése: GINOP-8.4.1/A-17 Lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló energia felhasználásának növelését célzó hitel
 • Természetes személy kölcsönfelvevő esetén: minimum 500 000 Ft, maximum 10 millió Ft.
 • Társasház és lakásszövetkezet kölcsönfelvevő esetén: társasházi és lakásszövetkezeti lakásonként minimum 500 000 Ft, maximum 7 millió Ft.
 • Saját forrás elvárt mértéke: a projekt elszámolható költségének minimum 10%-a.
 • Beadhatóság dátuma: 2017. április 24. – 2022. december 31.
 • Kölcsönfelvevők köre: természetes személy, társasház, lakásszövetkezet
 • Kamat: 0%/év
 • Kezelési költség: Nem kerül felszámításra
 • Rendelkezésre tartási jutalék: Nem kerül felszámításra
 • Előterjesztési díj: Nem kerül felszámításra
 • Szerződésmódosítás díja: Nem kerül felszámításra
© Napelem Balaton
Icons made by itim2101 from www.flaticon.com